Bakskjerm 2.0

Bakskjerm til Bydue 2.0

Video av demontering og remontering blir sendt på mail ved kjøp.