Speedometer 2.0/X åpent

Åpent speedometer (45km/t) modell 2.0 og X