Speedometer 2.0 åpent

Åpent speedometer (45km/t) modell 2.0