El-sparkesykkel forsikring Gjensidige

El-sparkesykkel forsikring Gjensidige

Vi får utrolig mange henvendelser rundt den nye lovendringen angående pålagt ansvarsforsikring som vil tre i kraft fra og med 01. januar 2023. I den sammenheng ønsker vi å dele ut så mye informasjon som overhodet mulig slik at du som kunde kan føle deg trygg på at du fortsatt kan benytte deg av Byduen din når lovendringen trer i kraft på nyåret. 

Grunnen til denne nye regelen er at du som fører kan komme i stort erstatningsansvar på høye summer, dersom du skulle være uheldig å forårsake skader på personer eller andres eiendeler. 

Vi i Bydue har inngått et samarbeid med Gjensidige (som er bransjens billigste) der ansvarsforsikringen dekker:

  • Inntil 100 000 000 kr ved skade på andres eiendom/eiendeler
  • Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken
  • Hvis du som fører blir skadet i en ulykke, utbetales opptil 200 000 kr ved medisinsk invaliditet og 100 000 kr ved dødsfall
  • Utgifter til rettshjelp hvis du som fører blir part i en tvist

For å kjøpe ansvarsforsikringen din gjennom oss i Bydue er det bare å klikke på lenken nedenfor:

gjensidige.no/bydue 

 

Annen info angående ansvarsforsikring:

Det er en del tekniske krav som må være på plass for at forsikringsselskapet vil være i stand til å forsikre din el-sparkesykkel: 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-elsparkesykkel/tekniske-krav/

Her er det spesielt verdt å merke seg at el-sparkesykkelen må være sperret for hastighet over 20 km/t. Dersom du eier en Bydue som går raskere enn denne hastigheten per i dag er det mulig å få dette endret hos oss. Ta kontakt med oss på kundeservice@bydue.no for mer informasjon angående dette.

I forskriften står det også at “liten elektrisk motorvogn skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer. Det skal være plassert og utført slik at det er godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres.” 

Produsentens navn og typebetegnelse finner du på undersiden av selve rammen til el-sparkesykkelen.

Vi har lovlig serienummer/fabrikasjonsnummer på alle modellene, men disse er plassert på ulike måter. De fleste modellene har serienummeret enten på siden eller undersiden av selve rammen til el-sparkesykkelen, mens Bydue S1 har serienummeret på høyre side av styrestangen eller inne på “i” i Bydue appen. Hvis du sliter med å finne serienummeret på el-sparkesykkelen din er det bare å kontakte oss på kundeservice@bydue.no.

 

Håper dette var oppklarende info angående lovendringen :-)

 

NB! Husk og tegn din ansvarsforsikring her: gjensidige.no/bydue 

 

Mvh

Team Bydue