Dette er lokal service som blir utført av oss i våre to Byduebutikker. Butikkene ligger i Pilestredet 75C i Oslo samt Kjøpmannsgata 41 i Trondheim. Dersom du ønsker å sende din elektriske sparkesykkel til oss står du selv ansvarlig for fraktkostnadene. Dersom du på forhånd vet hvilke reservedeler som må byttes ut kan du forhåndbetale servicen nedenfor. Hvis du velger å benytte av denne forhåndsbetalingen vil servicen gå mye raskere.

For å forhåndsbetale for servicen klikker du på "service" før du legger den i handlekurven. Deretter velger du den reservedelen som må byttes og legger også denne i handlekurven. Det er mulig å legge til flere reservedeler dersom det er mer enn en del som må byttes ut samtidig.